Aantoonbaar

in control

Aantoonbaar in control

Digitale organisaties moeten voldoen aan geldende wet- en regelgeving en uw auditverplichtingen.  Zowel interne als externe stakeholders stellen continue hogere eisen aan de bescherming van de privacygevoelige gegevens.  Daarnaast is ook de beschikbaarheid van uw systemen van essentieel belang.  Als je niet  aantoonbaar ‘in control’ bent, kan dat leiden tot forse boetes tot wel € 20 miljoen of 4% van de omzet, vanuit bijvoorbeeld de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De audit- en compliance lasten nemen voor de organisatie exponentieel toe. Denk daarbij aan (wettelijke) accountantscontroles, verplichtingen in kader van wet- en regelgeving en normenkaders van bijvoorbeeld Cobit, NIST, ISO, PCI, NEN, BIO en DigiD et cetera. Gebrekkige compliance gaat in brede zin ten koste van de bedrijfsvoering.

Easy2audit

Met Easy2Audit bieden we een betaalbare, eenvoudige en 100% Nederlandse oplossing waarmee je de beveiligingsrisico van de ICT infrastructuur aantoonbaar beheerst. Er wordt automatisch een periodieke audit gedaan van alle aangesloten servers, databases, laptops, desktops en netwerkcomponenten in het bedrijfsnetwerk. De tool rapporteert afwijkende configuraties, achterlopende security patches van alle software en de aanwezigheid van antivirussoftware. Daarnaast rapporteert Easy2Audit over rechten, inrichting en gedrag binnen je Active Directory. Compliancy en afwijkingen worden gemeld via een overzichtelijk dashboard en via rapportages.

Met Easy2Audit kun je eenvoudig voldoen aan interne en externe audit- en compliance verplichtingen zoals de IT audit, financiële audit, Cobit, NIST, ISO, NEN, PCI, BIO en DigiD. 

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende toelichting bij u op locatie.