Security Strategy

IT Security Risk Management

Door de grote hoeveelheid datalekken en malware uitbraken die zich in de laatste jaren hebben voorgedaan zijn organisaties genoodzaakt om op directie-niveau over IT Security na te denken.  

 

Pas als bestuurders het beveiligingsbeleid ondersteunen kunnen de beveiligingsmaatregelen goed functioneren. Want om de om de IT Strategie na te leven is er een juiste mix nodig van mens, proces en techniek.

MyDigitals helpt bestuurders om op strategisch niveau grip te krijgen op hun IT Security zodat ze in staat zijn om de juiste beslissingen te nemen. Deze beslissingen zijn in de basis niet technisch van aard. IT Security gaat om het herkennen en afwegen van de risico's, dus de keuze te maken om een risico te accepteren, dan wel op te lossen.

Meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende toelichting bij u op locatie.